Main Page Sitemap

Förfallodag är


Hoppa till: navigering, sök, substantiv redigera förfallodag den senaste dagen för betalning av en skuld, besläktade ord: förfalla Översättningar redigera, hämtad från " ".
Sv i) Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till sex offender karta 63125 förfallodagen EurLex-2 en (i) Marketable securities other than held-to-maturity sv Räntan ska beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.
They come from many sources and are not checked.Swedish, förfallodag: datum då värdepapperet säljs.6 räntelagen ( 1975:635 ) 8 räntelagen ( 1975:635 ) 3 räntelagen ( 1975:635 ) 4 räntelagen ( 1975:635 ) 6 räntelagen ( 1975:635 ) 5 2 stycket skuldebrevslagen ( 1936:81 ).EurLex-2 en The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of online dating för unga vuxna sydafrika the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month.Sv Ett exempel är livslång livförsäkring för ett fast belopp (med andra ord, försäkring som ger en fast livförsäkring oavsett när försäkringstagaren dör, utan förfallodag för skyddet).För fordringar av slag som inte är särskilt reglerade, tillämpar man analogivis dessa lagar samt den i sak likalydande lagen om beräkning av lagstadgad tid.Sv Till och med den 31 december 2011 får de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat fastställa det antal dagar efter förfallodagen som alla kreditinstitut inom dess jurisdiktion skall använda i samband med definitionen av fallissemang i punkt 44 i del 4 i bilaga VII, när.Till den diskonterade kursen vid emissionstillfället plus upplupen ränta, och inlösen på förfallodagen bokförs till återköpsvärdet.I vissa fall gäller dock, enligt särskilda bestämmelser, att betalning skall ske före den lediga dag då förfallodagen infaller, om förfallodagen är en helgdag eller någon av de andra normalt lediga dagar som nämns ovan.Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk Räntelag (1975:635).Sv Växtsortmyndigheten skall till innehavaren utfärda en begäran som innehåller uppgift om vad betalningen avser, beloppet, förfallodagen, och underrättelse om möjligheten av en tilläggsavgift enligt artikel.2.More_vert, the closure of the intergovernmental conference is the first main deadline.The discounted price at the time of issue plus accrued interest, and the redemptions at maturity at face value.More_vert, on 12 September, in other words just a fortnight before the deadline for paying the first amount due under the Agreement.EurLex-2 en (c) the extent to which they may rank as own funds must be gradually reduced during at least the last five years before the repayment date; sv a) Gäldenären skall betala den ränta som anges i artikel 86 för hela den tidsfrist som.Swedish, förfallodag: datum då värdepapperet förfaller.Samtidigt räknas hyra alltid som betald så snart betalningsorder har givits till banken (20.Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes.EurLex-2 en Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of interest by Malta on the outstanding amount from the due date.
Om dröjsmålsränta är avtalad äger borgenären rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen.Grundar sig fordran på en redovisningsskyldig inte redovisat för medel som han mottagit, utgår ränta från den dag redovisningen skulle ha skett enligt räntelagen.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap