Main Page Sitemap

Sexuell hälsa klinik 4yp
sexuell hälsa klinik 4yp

Folkhälsomyndigheten ansvarar enligt instruktion att verka för nationell samordning, kunskapsuppbyggnad samt uppföljning vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Nationell Strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som lanserades 1 december 2017.
Syftet med strategin är att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige.
Kondomens CV, kondomens CV är en kampanj som tagits fram under en tävling för studenter för att marknadsföra.Frågor som berör identitet och värdegrund kan vara problematiska att ta upp i till exempel klassrumssituationer då det kan vara känsligt att utmärka sig.Du får en, sMS-påminnelse dagen innan ditt besök.Det här vänder sig till skolpersonal, fritidsgårdspersonal, föreningar och andra som möter unga personer i sin profession och/eller verksamhet.Hur går det till att testa sig?Som sexualundervisning fast roligare!För beställning av material som tillhör kampanjen, kontakta Eva-Britt Carlsten.Om du som transperson inte har varit på cellprovtagning tidigare, eller det var längre än tre år sedan, kan du boka tid hos våra barnmorskor.Tittaren kan identifiera sig och samtidigt se sin situation utifrån.Här hittar du-kanalen Nästan allt om sex i Sverige.Det förebyggande arbetet mot hiv och STI i Sverige ska ske samordnat på olika arenor och i samverkan mellan olika aktörer.Landstingets handlingsplan har genusperspektiv och tar hänsyn till sociala, kulturella, etniska aspekter samt sexuell läggning och sexuella praktiker.Besöket är gratis, uteblivet besök debiteras.Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i juni 2019 och kommer ligga till grund för kunskapsuppbyggnad och fungera som en baslinje för vidare uppföljning.Folkhälsomyndighetens arbete inom ramen för den nationella strategin omfattar bland annat att ta fram och sprida kunskap, samordna arbetet mellan olika aktörer på området, rapportera utvecklingen nationellt och internationellt samt att fördela statsbidrag till ideella organisationer både riksorganisationer och organisationer på lokal och regional nivå.Medicinskt ansvarig läkare, Capio Citykliniken Malmö Centrum.För transpersoner som har sex med män erbjuder vi snabbsvarstest för hiv (svar inom 20 min) inklusive provtagning av övriga sexuellt överförbara infektioner.Vad är sexuell hälsa?Pinigt-filmerna, pinigt är en serie animerade filmer om pinsamheter och sex.En distans skapas via den fiktiva världen, den värld som kunde ha varit verklig.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap